Kraków – 02.10.2018

 

Podczas Spotkań Transportowych jak zwykle przedstawimy najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki związane z aktualną sytuacją w transporcie drogowym oraz z nadchodzącymi zmianami. Nasi eksperci i praktycy bez zbędnego „politykowania” przedstawią ostatnie oraz nadchodzące zmiany w prawie i otoczeniu biznesowym. Wskażą też najlepsze i najbezpieczniejsze drogi do poradzenia sobie z aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami.

 

Tej jesieni poruszymy m.in. takie tematy:

 

 • Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
 • Nowe taryfikatory już obowiązują – najważniejsze zmiany, nowe naruszenia, czas pracy w nocy
 • Nowe obowiązki i odpowiedzialność zarządzającego transportem po zmianach w prawie.
 • Postoje w czasie przewozów – uważaj na detale, by dostać odszkodowanie za skradziony towar
 • Windykacja w branży transportowej, jak skutecznie odzyskiwać swoje pieniądze – sądowe i polubowne sposoby odzyskiwania należności
 • Płace minimalne w Europie (przegląd obowiązujących zasad)
 • Jak sprawnie zatrudniać kierowców z zagranicy?
 • Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika na podstawie Konwencji CMR
 • Pakiet oddelegowania – jak można rozliczać składniki wynagrodzenia, co nas czeka już wkrótce
 • Kontrole ITD oraz PIP w ewidencji czasu pracy kierowców – kierunek zmian w zakresie kontroli, co warto wiedzieć o obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
 • Umowy transportowe a praktyka sądowa
 • Sukcesja działalności gospodarczej – ważne zmiany w prawie
 • Wygodne formy rozliczania opłat drogowych w Europie
 • Najnowsze rozwiązania wspomagające pracę przewoźników
 • …i inne.

 

8.40 – 9.00 Rejestracja, poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach  
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie  
9.10 – 9.30

Pakiet oddelegowania – co nas czeka za 2 lata, jak można to rozliczać
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia

Prelekcja to zestaw informacji i doświadczeń z ostatnich 3 lat dotyczących rozliczania składników oddelegowania kierowców. Omówimy sposoby liczenia, przykładowe wyniki i polecane rozwiązania.

Mariusz Hendzel,
Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

ITD-PIP
9.30 – 9.50

Goodyear dla transportu
Janusz Krupa, GoodYear

Goodyear
9.50 – 10.10

Jak skutecznie reagować na wyzwania rynku transportowego
Marcin Kutzmann, Business Development

Poznaj szczegóły wystąpienia

Marcin Kutzmann, Business Development
Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalizacja – Logistyka: Organizacja i Finanse. W 2011 roku dołączył do grona pracowników firmy D.A. Korbut – przedstawiciela TimoCom na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP. Jako osoba współtworząca dział Business Development odpowiada za wdrażanie, prowadzenie i rozwijanie nowych inicjatyw, a także współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

TimoCom
10.10 – 10.30

Nowe taryfikatory już obowiązują – najważniejsze zmiany w prawie, nowe naruszenia, czas pracy w nocy
Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń Viaon

Poznaj szczegóły wystąpienia

Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń
Doświadczony trener, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Członek zespołu projektowego pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy INELO. Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans®. Autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń, szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, szkoleń kierowców, szkoleń otwartych oraz warsztatów dla firm transportowych (ma na swoim koncie ponad 350 szkoleń i wdrożeń).

Viaon
10.30 – 10.40

Jedno urządzenie – cała Europa, czyli najlepsze rozwiązania do opłat drogowych
Bartłomiej Służałek, UTA

UTA
10.40 – 10.50

VTS Project – bezpieczeństwo, wolność, możliwości
dr. Mariusz Miąsko, Ekspert Prawa Transportowego oraz Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J.

Poznaj szczegóły wystąpienia

1. Wprowadzenie do programu VTS – prezentacja modułów i nagrody IBM dla najbardziej innowacyjnego rozwiązania w Polsce
2. Jak nie utracić licencji za pracę ponad 10 godzin podczas pracy w godz. nocnych?
3. Jak ustalić u przewoźnika ilość Najpoważniejszych Naruszeń za które przewoźnik
traci licencję zgodnie z KREPTD?
4. Jak sprawdzić, czy kierowca jest w stanie dojechać do miejsca załadunku bez naruszenia norm czasu pracy?
5. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia pracowników delegowanych?
6. Jak zaoszczędzić u przewoźnika czas i pieniądze na czynnościach kadrowo-płacowych?

 

dr. Mariusz Miąsko, Ekspert Prawa Transportowego oraz Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J.

Doktor Nauk Prawnych UJ (specjalność Prawo Pracy pracowników delegowanych do pracy w UE), współautor nowego typu umowy cywilnoprawnej obowiązującej od 2018r, autor ponad 230 publikacji prawnych, w tym glos do uchwał SN, autor i współautor ponad 200 interwencji prawnych do instytucji krajowych oraz unijnych, autor projektów ustaw, wynalazca (posiadacz 2 wzorów przemysłowych na urządzenia do unieruchomienia ładunków), współwłaściciel największej polskiej firmy prawniczej branży TSL – Kancelaria Prawna Viggen Sp.j, Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, Ekspert udzielający od 18 lat ponad 120 wywiadów dla mediów, uczestnik prac Podkomisji Transportu w Sejmie RP w zakresie nowelizacji ustaw okołotransportowych, pomysłodawca i twórca programów komputerowych dla branży transportowej (VTS, Wirtualny Audytor, Przedstawiciel Zagraniczny), współpracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, konsultant prawny u Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP oraz kilku Ministerstw: MS, MRPiPS, MPiT, MSZ, wykładowca, współautor nowych zasad nabywania zaświadczenia A-1 dla kierowców, ekspert prawny NSZZ RI „Solidarność”, autor audiobooków dla branży TSL rekomendowanych przez inspektorów ITD oraz PIP, redaktor naczelny portalu JazdaPrawna.pl

VTS
10.50 – 11.20 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
11.20 – 11.40

Europejskie Płace Minimalne, zmiany w przepisach UE, utrata dobrej reputacji
Marcin Mączyński, Ekspert ds. ITD i Renata Domagalska, Regionalny Manager Sprzedaży

Poznaj szczegóły wystąpienia

Wymogi dotyczące przedsiębiorstw transportowych świadczących usługi na terenie poszczególnych krajów Europy z wyszczególnieniem sposobów zgłaszania kierowców w systemach informatycznych są bardzo realne i coraz częściej weryfikowane. Dodatkowo elementem, który dotyka każdego przedsiębiorcę posiadającego licencję lub zezwolenie na transport drogowy jest utrata dobrej reputacji. To kwestie, o których każdy właściciel firmy transportowej musi pamiętać.

 

Marcin Mączyński, Ekspert ds. ITD, pomaga oraz doradza Klientom, prowadzi szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej firm transportowych, sporządza odwołania od decyzji administracyjnych nałożonych przez ITD, reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli.

 

Renata Domagalska, Regionalny Manager Sprzedaży, odpowiedzialna za sprzedaż usług z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.

 

Wspólnie uczestniczą w wielu konferencjach branży transportowej, w ciekawy sposób prezentując rozwiązania odpowiadające wymaganiom stawianym przed przedsiębiorcami z branży TSL.

SRW
11.40 – 11.50

Co może pomóc skutecznie zarządzać ryzykiem w branży transportowej?
Jerzy Jezuit, DKV

Poznaj szczegóły wystąpienia

Big Data to potężne narzędzie dla transportu i zarządzania łańcuchem dostaw. Zaczyna się od niezliczonych ilości danych: systemów operacyjnych, relacji z klientem, działań producentów, raportów pogodowych, social media, urządzeń mobilnych, diagnostyki pojazdów, aktywności online… W ten chaos wkracza zaawansowana analityka, która jest w stanie na dłoni podać informacje, stanowiące o przewadze w biznesie. Zapraszamy na prezentację, w której przedstawimy konkretne rozwiązania, wykorzystujące Big Data, które mogą zwiększyć efektywność działania firmy transportowej.


Jerzy Jezuit, DKV


DKV
11.50 – 12.10

Ile możesz zyskać na integracji telematyki i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców
Michał Bochniarz, Regionalny Manager Sprzedaży, Viaon

Viaon
12.10 – 12.30

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika na podstawie Konwencji CMR,
Mirosław Siech, dyrektor na Polskę w LUTZ Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • Na jakiej podstawie odpowiada przewoźnik w transporcie drogowym towarów za szkody?
 • Co głównie powinno być ubezpieczone?
 • W jakich sytuacjach przewoźnik ma podwyższoną odpowiedzialność niż w sytuacjach standardowych?
 • Bezpieczne limity polis OCP (CMR)?
 • Obowiązki kierowcy przy załadunku i rozładunku pojazdu? (liczenie, kontrola wizualna)
 • Załadunek i rozładunek pojazdu, czy to należy do obowiązków kierowcy?
 • Ochrona prawna przy szkodach nieuzasadnionych?
 • Transporty elektroniki i towarów wrażliwych na kradzież
 • Terminy zgłoszeń
 • Ubezpieczenie podwykonawcy
 • Ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej za powierzony do transportu towar podwykonawcy.


Mirosław Siech

jest absolwentem Wyższej Szkoły Komunikacji w Dreźnie. Z transportem drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym związany od wielu dekad. Od ponad dekady Dyrektor na Polskę w Lutz Assekuranz, brokerem ubezpieczeniowym, zajmujący się ubezpieczeniami transportowymi, zaangażowany w publikacje na temat odpowiedzialności cywilnej przewoźnika a Konwencja CMR.

LUTZ
12.30 – 12.40

RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE jako element optymalizacji kosztów i procesów biznesowych w firmie.
Marcin Celejewski, Silvermedia

Poznaj szczegóły wystąpienia

 

Na podstawie danych:

 • Przewidujemy sprzedaż, uczymy modele statystyczne do przewidywania sprzedaży
 • Segmentujemy klientów, na podstawie wieku, koszyka, płci. Możemy podzielić klientów na grupy, aby lepiej dotrzeć do nich z ofertą.
 • Znajdujemy anomalie. Identyfikujemy dane, zdarzenia, które nie pasują do reszty przez co możemy zidentyfikować błędy w danych bądź oszustwa.

 

Marcin Celejewski, Prezes Silvermedia S.A

Specjalista w zarządzaniu strategicznym skupiony wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii we wsparciu rozwoju biznesu. Lider zmiany, ekspert w tworzeniu i co istotne także w efektywnym wdrażaniu zwycięskich strategii handlowych (cenowych, sprzedażowych oraz marketingowych), co zostało niejednokrotnie potwierdzone pozytywnymi wynikami wdrożonych transformacji handlowych. Jeden z głównych architektów historycznych zmian w PKP Intercity, jak również współtwórca i osoba odpowiedzialna za doprowadzenie do wdrożenia obecnie realizowanej strategii PLL LOT S.A .

Silvermedia
12.40 – 13.10 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
13.10 – 13.30

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce
– czyli jak konstruować prawidłowe umowy przewozu oraz zapisy zleceń aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo

Karolina Kiwior, Kancelaria Transportowa LegalTrans

LegalTrans
13.30 – 13.50

Warunki realizacji przewozów we Francji
– czyli o czym należy pamiętać aby bez przeszkód realizować transporty w kraju Loi Macron.

Karolina Kiwior, Transport Francais Representant

TFR
13.50 – 14.00

Automatyczne rozliczenie podróży służbowej

Michał Hajduk, Tachobus

Poznaj szczegóły wystąpienia

Urządzenia telemetryczne Tachobus na podstawie danych lokalizacyjnych pozwalają na automatyczne rozliczenie podroży służbowej wraz z wyliczeniem płac minimalnych. Zamontowane urządzenie pozwala na łatwą weryfikację przebytej przez kierowcę trasy trasy oraz ilości pokonanych kilometrów.

Tachobus
14.00 – 14.20

Istotne elementy postępowania komorniczego dla każdego przedsiębiorcy transportowego

Maciej Broński – specjalista ds. windykacji transportowej, Centrum Księgowości Transportowej

CKT
14.20 – 14.40

Windykacja w branży transportowej – sądowe i polubowne sposoby odzyskiwania należności
Łukasz Chwalczuk – managing partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

Poznaj szczegóły wystąpienia

Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

Iuridica
14.40 – 15.40 Lunch, rozmowy przy stanowiskach  
15.40 – 16.00

Ewidencja czasu pracy – kontrola ITD oraz PIP
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • kierunek zmian w zakresie kontroli, co warto wiedzieć o obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, co sprawdzi ITD a co sprawdzi PIP podczas kontroli. 

Mariusz Hendzel,
Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

ITD-PIP
16.00 – 16.20

Postoje w czasie przewozów podwójnie niebezpieczne
Jerzy Różyk, CDS Odszkodowania

Poznaj szczegóły wystąpienia

Jerzy Różyk
Ponad 30 lat w branży ubezpieczeniowej, w tym 15 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL. Założyciel i właściciel kancelarii doradczej CDS. Specjalizuje się w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie przewozowym i ubezpieczeniach transportowych.
Autor licznych artykułów z zakresu prawa przewozowego i transportowego oraz ubezpieczeń transportowych w czasopismach branżowych (m.in. „TSLbiznes”), oraz wielu portalach branżowych. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach transportowych.
Członek założyciel powstałej w 2012 roku Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

CDS
16.20 – 16.40 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
16.40 – 17.00

Sukcesja działalności gospodarczej – ważne zmiany w prawie
Svitlana Strachowicz, radca prawny w kancelarii Translawyers

Translawyers
17.00 – 17.20

Umowy transportowe w praktyce sądowej
Paweł Judek, Działyński i Judek – Spółka Partnerska Radców Prawnych

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • jak poszczególne umowy, klauzule czy praktyki zawierania i wykonywania umów ostatecznie „bronią się” (lub nie) w sądzie.

   

  Praktyczne informacje, poparte wieloletnią praktyką sądową. Wiedza zdobyta podczas prelekcji pozwoli na zweryfikowanie prawidłowości własnego działania i analizę umów zawieranych z kontrahentami. Wszak nie o to chodzi, co napiszemy w dokumentach, ale o to, co ostatecznie stwierdzi sąd w przypadku naszego sporu z kontrahentem.

Działynski&Judek
17.20 – 17.40 Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji  

 

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy oraz przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia.

 

W Strefie załadowców spotkasz przedstawicieli firm produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz logistycznych, którzy poszukują przewoźników transportu drogowego do nawiązania współpracy. Przedstaw im swoją firmę i porozmawiaj o współpracy.

 

 

Konferencja odbędzie się 02.10.2018 r. w Hotel Best Western Premier Kraków, Opolska 14a, 31-323 Kraków
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2559.7798780034846!2d19.913317809111305!3d50.09040801190721!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47165a4842b3bfc7%3A0x32db238e0c26902a!2sHotel+Best+Western+Premier!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1486383011314&w=700&h=250]