Poznań – 15.11.2018

 

Podczas Spotkań Transportowych jak zwykle przedstawimy najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki związane z aktualną sytuacją w transporcie drogowym oraz z nadchodzącymi zmianami. Nasi eksperci i praktycy bez zbędnego „politykowania” przedstawią ostatnie oraz nadchodzące zmiany w prawie i otoczeniu biznesowym. Wskażą też najlepsze i najbezpieczniejsze drogi do poradzenia sobie z aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami.

 

Tej jesieni poruszymy m.in. takie tematy:

 

 • Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
 • Nowe taryfikatory już obowiązują – najważniejsze zmiany, nowe naruszenia, czas pracy w nocy
 • Nowe obowiązki i odpowiedzialność zarządzającego transportem po zmianach w prawie.
 • Postoje w czasie przewozów – uważaj na detale, by dostać odszkodowanie za skradziony towar
 • Windykacja w branży transportowej, jak skutecznie odzyskiwać swoje pieniądze – sądowe i polubowne sposoby odzyskiwania należności
 • Płace minimalne w Europie (przegląd obowiązujących zasad)
 • Jak sprawnie zatrudniać kierowców z zagranicy?
 • Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika na podstawie Konwencji CMR
 • Pakiet oddelegowania – jak można rozliczać składniki wynagrodzenia, co nas czeka już wkrótce
 • Kontrole ITD oraz PIP w ewidencji czasu pracy kierowców – kierunek zmian w zakresie kontroli, co warto wiedzieć o obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
 • Umowy transportowe a praktyka sądowa
 • Sukcesja działalności gospodarczej – ważne zmiany w prawie
 • Wygodne formy rozliczania opłat drogowych w Europie
 • Najnowsze rozwiązania wspomagające pracę przewoźników
 • …i inne.

 

8.40 – 9.00 Rejestracja, poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach  
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie  
9.10 – 9.30

Pakiet oddelegowania – co nas czeka za 2 lata, jak można to rozliczać
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia

Prelekcja to zestaw informacji i doświadczeń z ostatnich 3 lat dotyczących rozliczania składników oddelegowania kierowców. Omówimy sposoby liczenia, przykładowe wyniki i polecane rozwiązania.

Mariusz Hendzel,
Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

ITD-PIP
9.30 – 9.50

Windykacja w branży transportowej – sądowe i polubowne sposoby odzyskiwania należności
Patrycja Wróblewska, aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej IURIDICA

Poznaj szczegóły wystąpienia

Patrycja Wróblewska, aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Zajmuje się doradztwem prawnym przedsiębiorców branży transportowej w zakresie ich bieżącej działalności, w szczególności przygotowywaniem pism procesowych w postępowaniach sądowych, opiniowaniem i sporządzeniem umów cywilnoprawnych i gospodarczych, prowadzeniem postępowań rejestrowych. Doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Iuridica
9.50 – 10.10

Goodyear dla transportu
Janusz Krupa, GoodYear

Goodyear
10.10 – 10.30

Jak skutecznie reagować na wyzwania rynku transportowego
Marcin Kutzmann, Business Development

Poznaj szczegóły wystąpienia

Marcin Kutzmann, Business Development
Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalizacja – Logistyka: Organizacja i Finanse. W 2011 roku dołączył do grona pracowników firmy D.A. Korbut – przedstawiciela TimoCom na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP. Jako osoba współtworząca dział Business Development odpowiada za wdrażanie, prowadzenie i rozwijanie nowych inicjatyw, a także współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

TimoCom
10.30 – 10.50

Nowe taryfikatory już obowiązują – najważniejsze zmiany w prawie, nowe naruszenia, czas pracy w nocy
Arkadiusz Góra – Ekspert w zakresie ITD i PIP

Poznaj szczegóły wystąpienia

Arkadiusz Góra – Ekspert w zakresie ITD i PIP
Były wieloletni pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, przez dwa lata kierownik oddziału ITD w Zielonej Górze. Posiada szerokie kompetencje z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego oraz potwierdzoną certyfikatem VDI2700 wiedzę o prawidłowym zabezpieczaniu ładunku. Współautor publikacji Kierowca w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy, autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej.

Do jego głównych zadań należy pomoc Klientom w zakresie spraw związanych z kontrolami drogowymi i w przedsiębiorstwach w obszarze reprezentacji oraz wyjaśnień a także sporządzanie odwołań i skarg do sądów administracyjnych. Zajmuje się też szkoleniami w firmach transportowych (przeprowadził już ponad 500 szkoleń).

Viaon
10.50 – 11.00

Jedno urządzenie – cała Europa, czyli najlepsze rozwiązania do opłat drogowych
Marcel Dudziak, UTA

UTA
11.00 – 11.05

Strefy ekologiczne, zakazy wjazdów, plakietki oraz winiety w Europie
Bernard Skiba, Green Zones

Green Zones
11.05 – 11.30 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
11.30 – 11.50

Europejskie Płace Minimalne, zmiany w przepisach UE, utrata dobrej reputacji
Marcin Mączyński, Ekspert ds. ITD i Jacek Frąckowiak, Regionalny Manager Sprzedaży, SRW

Poznaj szczegóły wystąpienia

Wymogi dotyczące przedsiębiorstw transportowych świadczących usługi na terenie poszczególnych krajów Europy z wyszczególnieniem sposobów zgłaszania kierowców w systemach informatycznych są bardzo realne i coraz częściej weryfikowane. Dodatkowo elementem, który dotyka każdego przedsiębiorcę posiadającego licencję lub zezwolenie na transport drogowy jest utrata dobrej reputacji. To kwestie, o których każdy właściciel firmy transportowej musi pamiętać.

 

Marcin Mączyński Ekspert ds. ITD, pomaga oraz doradza Klientom, prowadzi szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej firm transportowych, sporządza odwołania od decyzji administracyjnych nałożonych przez ITD, reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli.

 

Jacek Frąckowiak, Regionalny Manager Sprzedaży, odpowiedzialny za sprzedaż usług z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.

 

Wspólnie uczestniczą w wielu konferencjach branży transportowej, w ciekawy sposób prezentując rozwiązania odpowiadające wymaganiom stawianym przed przedsiębiorcami z branży TSL.

SRW
11.50 – 12.00

Rusz z nami w drogę
Marcin Jeziorski, Chief Executive Officer, TBX Logistics

Poznaj szczegóły wystąpienia

TBX Sp. z o.o. powstała w 2014 roku. Firma specjalizuje się w usługach transportowych dla produktów, które wymagają temperatury kontrolowanej, na przykład: nabiał, owoce, warzywa, mrożone oraz świeże mięso itp. Nasz serwis dedykowany jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej organizacji poszukujemy firm transportowych do stałej współpracy.

Marcin Jeziorski, Chief Executive Officer
Absolwent Politechniki Warszawskiej  Wydział Transportu. W latach 2006 do 2014 Dyrektor logistyki w firmie TARGBAN. Nadzorował i koordynował  całą sieć dystrybucyjną świeżych warzyw i owoców w temperaturze kontrolowanej po Europie. Od 2010 do 2014 Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa żywności. Opracowanie i wdrożenie procedur zgodnych z ISO 22000. Od 2014  Prezes TBX Sp. z o.o. specjalizującej się w transporcie produktów w temperaturze kontrolowanej.

TBX
12.00 – 12.20

Ile możesz zyskać na integracji telematyki i rozwiązań wspierających rozliczanie czasu pracy kierowców
Viaon

Viaon
12.20 – 12.30

Leasing kluczem do rozwoju Twojej firmy
Mariusz Lewandowski, starszy Doradca Klienta Korporacyjnego w ING Lease

Poznaj szczegóły wystąpienia

Prezentacja przybliży uczestnikom możliwości finansowania inwestycji leasingiem, korzyści dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, a także przedstawi produkty i usługi towarzyszące tej formie finansowania.

ING
12.30 – 12.50

Wybrane aspekty odpowiedzialności przewoźnika na podstawie Konwencji CMR,
Mirosław Siech, dyrektor na Polskę w LUTZ Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • Na jakiej podstawie odpowiada przewoźnik w transporcie drogowym towarów za szkody?
 • Co głównie powinno być ubezpieczone?
 • W jakich sytuacjach przewoźnik ma podwyższoną odpowiedzialność niż w sytuacjach standardowych?
 • Bezpieczne limity polis OCP (CMR)?
 • Obowiązki kierowcy przy załadunku i rozładunku pojazdu? (liczenie, kontrola wizualna)
 • Załadunek i rozładunek pojazdu, czy to należy do obowiązków kierowcy?
 • Ochrona prawna przy szkodach nieuzasadnionych?
 • Transporty elektroniki i towarów wrażliwych na kradzież
 • Terminy zgłoszeń
 • Ubezpieczenie podwykonawcy
 • Ubezpieczenie własnej odpowiedzialności cywilnej za powierzony do transportu towar podwykonawcy.


Mirosław Siech

jest absolwentem Wyższej Szkoły Komunikacji w Dreźnie. Z transportem drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym związany od wielu dekad. Od ponad dekady Dyrektor na Polskę w Lutz Assekuranz, brokerem ubezpieczeniowym, zajmujący się ubezpieczeniami transportowymi, zaangażowany w publikacje na temat odpowiedzialności cywilnej przewoźnika a Konwencja CMR.

LUTZ
12.50 – 13.20 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
13.20 – 13.40

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce
– czyli jak konstruować prawidłowe umowy przewozu oraz zapisy zleceń aby zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo

Karolina Kiwior, Kancelaria Transportowa LegalTrans

LegalTrans
13.40 – 14.00

Warunki realizacji przewozów we Francji
– czyli o czym należy pamiętać aby bez przeszkód realizować transporty w kraju Loi Macron.

Karolina Kiwior, Transport Francais Representant

TFR
14.00 – 14.10

Automatyczne rozliczenie podróży służbowej

Michał Hajduk, Tachobus

Poznaj szczegóły wystąpienia

Urządzenia telemetryczne Tachobus na podstawie danych lokalizacyjnych pozwalają na automatyczne rozliczenie podroży służbowej wraz z wyliczeniem płac minimalnych. Zamontowane urządzenie pozwala na łatwą weryfikację przebytej przez kierowcę trasy trasy oraz ilości pokonanych kilometrów.

Tachobus
14.10 – 14.30

Istotne elementy postępowania komorniczego dla każdego przedsiębiorcy transportowego

Maciej Broński – specjalista ds. windykacji transportowej, Centrum Księgowości Transportowej

CKT
14.30 – 15.30 Lunch, rozmowy przy stanowiskach  
15.30 – 15.50

Legalizacja zatrudnienia i pobytu cudzoziemców
Diana Ordon, Biuro Obsługi Transportu i Spedycji

Poznaj szczegóły wystąpienia

Częściowym rozwiązaniem braku kierowców jesy zatrudnienie kandydatów spoza Polski (głównie ze Wschodu). Omówimy, jak robić to sprawnie i poprawnie. Poruszymy też temat zaświadczeń A1, wydawanych – czy często raczej nie wydawanych – przez ZUS.

 

Diana Ordon
Wieloletni trener i praktyk branży transportowej. Specjalista z zakresu rekrutacji, legalizacji zatrudnienia oraz czasu pracy kierowców.

BOTIS
15.50 – 16.10

Postoje w czasie przewozów podwójnie niebezpieczne
Jerzy Różyk, CDS Odszkodowania

Poznaj szczegóły wystąpienia

Jerzy Różyk
Ponad 30 lat w branży ubezpieczeniowej, w tym 15 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL. Założyciel i właściciel kancelarii doradczej CDS. Specjalizuje się w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie przewozowym i ubezpieczeniach transportowych.
Autor licznych artykułów z zakresu prawa przewozowego i transportowego oraz ubezpieczeń transportowych w czasopismach branżowych (m.in. „TSLbiznes”), oraz wielu portalach branżowych. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach transportowych.
Członek założyciel powstałej w 2012 roku Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

CDS
16.10 – 16.30

Umowy transportowe w praktyce sądowej
Paweł Judek, Działyński i Judek – Spółka Partnerska Radców Prawnych

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • jak poszczególne umowy, klauzule czy praktyki zawierania i wykonywania umów ostatecznie „bronią się” (lub nie) w sądzie.

   

  Praktyczne informacje, poparte wieloletnią praktyką sądową. Wiedza zdobyta podczas prelekcji pozwoli na zweryfikowanie prawidłowości własnego działania i analizę umów zawieranych z kontrahentami. Wszak nie o to chodzi, co napiszemy w dokumentach, ale o to, co ostatecznie stwierdzi sąd w przypadku naszego sporu z kontrahentem.

Działynski&Judek
16.30 – 16.50

Ewidencja czasu pracy – kontrola ITD oraz PIP
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia
 • kierunek zmian w zakresie kontroli, co warto wiedzieć o obowiązku tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, co sprawdzi ITD a co sprawdzi PIP podczas kontroli. 

Mariusz Hendzel,
Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

ITD-PIP
16.50 – 17.10 Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji  

 

Przewoźnikom i menedżerom transportu drogowego zapewniamy w pełni darmowy udział w konferencji, wraz z całodniowym bufetem kawowym oraz lunchem. Każdy z uczestników otrzyma również pakiet konferencyjny, zawierający czasopisma TSL Biznes i Truck&Van, oraz materiały informacyjne partnerów i ekspertów.

 

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy oraz przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia.

 

W Strefie załadowców spotkasz przedstawicieli firm produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz logistycznych, którzy poszukują przewoźników transportu drogowego do nawiązania współpracy. Przedstaw im swoją firmę i porozmawiaj o współpracy.

 

 

 

Konferencja odbędzie się 15.11.2018 r. w Hotel Poznański, Krańcowa 4, 62-030, Luboń k/Poznania