Tej jesieni nasi partnerzy i eksperci przygotowali aktualne tematy, istotne dla efektywnego, bezpiecznego i zyskownego prowadzenia działalności transportowej.

Podczas Spotkań Transportowych zajmiemy się tematami:

 

8.30 – 9.50 Rejestracja, poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach
 
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie
 
9.20 – 9.30

Aktualny stan prawny w zakresie płac minimalnych na terenie całej Unii Europejskiej.
Karolina Wierzchowska, doktorant, prawnik, specjalista w dziedzinie prawa przewozowego

Poznaj szczegóły wystąpienia

 • Jakie są podstawowe formalności związane z delegowaniem pracowników?
 • Jakie są wymagane akta osobowe w pojeździe?
 • Wysokość sankcji karnych i administracyjnych.
 • Jak ustanowić przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorcy?
 • Co zalicza się do wynagrodzenia minimalnego?
 • Wynagrodzenia według wytycznych krajowych.
 • Czas pracy według wytycznych krajowych.

Karolina Wierzchowska, doktorant, prawnik, specjalista w dziedzinie prawa przewozowego

Karolina Wierzchowska doktorant, prawnik specjalizujący się w prawie przewozowym, Konwencji CMR, a także w postępowaniu administracyjnym. Od momentu wprowadzenia pierwszej płacy minimalnej uderzającej w polskich przewoźników szczegółowo zajmuje się tą problematyką, wspierając przedsiębiorców merytorycznie oraz pomagając niwelować negatywny wpływ tych uregulowań na działalność poszczególnych firm.

9.30 – 10.10

Jak skuteczniej pozyskiwać zlecenia na międzynarodowym rynku transportowym?
Marcin Kutzmann, Business Development

Poznaj szczegóły wystąpienia
Branża TSL jest niezwykle wymagająca. Cechuje ją konieczność eliminowania licznych trudności związanych czy to z unormowaniami prawnymi, czy kwestiami płynności finansowej, czy wreszcie szybkim pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych, ale przede wszystkim bardzo dużą konkurencją. Coraz trudniej jest pozyskać frachty, szczególnie takie, których stawka będzie przynajmniej zadowalająca. Prelekcja będzie zatem próbą odpowiedzi na dwa pytania.

1.    Jak znaleźć frachty na korzystnych stawkach od wiarygodnego partnera?
2.    Jak przekonać takiego partnera do współpracy?

 

Marcin Kutzmann
Business Development, TimoCom

Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalizacja – Logistyka: Organizacja i Finanse. W 2011 roku dołączył do grona pracowników firmy D.A. Korbut – przedstawiciela TimoCom na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP. Jako osoba współtworząca dział Business Development odpowiada za wdrażanie, prowadzenie i rozwijanie nowych inicjatyw, a także współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

10.10 – 10.20

Jedno urządzenie na całą Europę? – nowe rozwiązania w opłatach drogowych
Mariusz Kieszkowski, Regionalny przedstawiciel UTA

Poznaj szczegóły wystąpienia
Prezentacja zarówno nowości jak i sprawdzonych rozwiązań w ofercie UTA ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do opłacania myta obsługujących kilka różnych systemów opłat w wielu krajach Europy. Przykładem jest nowe urządzenie Telepass EU do opłacania dróg nie tylko we Włoszech, ale w sumie w 6 krajach, w tym również w Polsce na autostradzie A4, a także BroBizz działający w całej Skandynawii, czy choćby UTA MultiBox umożliwiający zapłatę za myto w 4 różnych krajach, w tym m.in. na drogach w Belgii (system ViaPass).


10.20 – 10.40 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach
 
10.40 – 11.10

Utrata dobrej reputacji – postępowanie administracyjne w praktyce.
Marek Kliś, Radca Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o.

Poznaj szczegóły wystąpienia
Przedmiotem prelekcji będzie omówienie postępowania dotyczącego utraty dobrej reputacji w praktyce organów administracyjnych.


W szczególności zostaną poruszone kwestie utraty dobrej reputacji w kontekście nieproporcjonalnej reakcji za stwierdzone naruszenia, przy uwzględnieniu skali prowadzonych operacji transportowych, możliwości poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie oraz interesu społecznego kontynuacji działalności gospodarczej.

 

Marek Kliś
Radca Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o.

Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego.Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 2006, odbywając staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a następnie studenckie praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego. Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży TSL, pozwoliła mu na nabycie doświadczenie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, a także prawa pracy. Jego pasją są przede wszystkim języki obce. Ukończył również studia filologiczne o specjalności: filologia hiszpańska. Biegle włada językiem angielskim, hiszpańskim i portugalskim oraz świadczy pomoc prawną w tych językach. Prowadzi także na uczelni wyższej zajęcia dla studentów kierunków filologicznych z zakresu podstaw prawa (w języku polskim oraz w języku hiszpańskim) oraz tłumaczenia tekstów prawniczych.

11.10 – 11.40

Najczęstsze problemy polskich firm transportowych w Niemczech
Piotr Kozłowski, Niemiecki adwokat

Poznaj szczegóły wystąpienia
Niemiecki adwokat podzieli się z uczestnikami spotkania doświadczeniami swoich klientów obecnych na niemieckim rynku. Przedstawi informacje o
• Kolizjach i regulacji szkód wypadkowych w Niemczech
• Uszkodzeniach przewożonego towaru i regulacji tych szkód
• Postępowaniach sądowych i mandatowych w Niemczech
• Ograniczeniach kabotażowych
• Płacy minimalnej
• Problemach międzynarodowych rozliczeń VAT

 

Piotr Kozłowski, Niemiecki adwokat

Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) Piotr Kozłowski jest założycielem kancelarii KOZLOWSKI i kieruje jej pracą.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polsko-niemieckiego obrotu prawnego.
Jego doświadczenie obejmuje w szczególności problematykę międzynarodowego prawa prywatnego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz praktykę współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców.

11.40 – 12.10

Ciekawostki przepisowe Rozporządzenia 561/2006 czyli jak efektywniej wykorzystać czas pracy kierowcy
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia
Niestandardowe podejście do przepisów o czasie jazdy i odpoczynków, zwrócenie uwagi na niuanse w definicjach prawa, które czasem potrafią zmienić rozumienie samego przepisu. Podczas prelekcji zostaną wyjaśnione:
– definicja momentu wydłużenia czasu jazdy ponad 9 godzin
– mityczne definicje cykli pracy kierowcy i wymaganych odpoczynków
– praktyczne stosowanie przepisów o skróconym odpoczynku dziennym
– nietypowe wykorzystanie pracy 3 kierowców w 2 pojazdach

Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

12.10 – 12.30

Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach

 
12.30 – 13.00

Zabezpieczenie majątku prywatnego poprzez przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe.

Łukasz Medaj – Prawnik, Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Poznaj szczegóły wystąpienia
Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie bardzo niebezpieczne z powodu bardzo wielu występujących obecnie ryzyk w branży transportowej. W szczególności problem upadłości dotyczy niewielkich rodzinnych firm transportowych bowiem egzekucja z majątku uderza bezpośrednio w majątek prywatny właściciela i jego rodziny. Jak się przed tym zabezpieczyć w bardzo prosty sposób, zostanie przedstawione podczas prelekcji w której zostają przedstawione najkorzystniejsze formy zabezpieczenia majątku poprzez zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.

 

Łukasz Medaj – Prawnik, Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Doktorant z zakresu prawa spółek handlowych na Wydziale Prawa, Administracji I Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego . Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał broniąc pracy pod tytułem ,,Umowa przewozu jako umowa o świadczenie usług transportowych – Contract of carriage as transportation services agreement” . Znawca branży Transport Spedycja Logistyka . Specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego . Jego pasją są dalekie wędrówki po górach, sporty siłowe oraz motoryzacja.

13.00 – 13.30

Zlecenia po 8.09.2016 r.- rewolucja czy potrzeba rynku transportowego?
Svitlana Strachowicz Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny

Poznaj szczegóły wystąpienia
8.09.2016 weszła w życie rewolucyjna od strony prawnej zmiana w prawie cywilnym – wprowadzono dwie nowe formy czynności prawnych (a wiec i zawierania umów): dokumentową i elektroniczną. Jakie ma to znaczenie dla branży transportowej współpracującej w oparciu o maile i elektroniczne giełdy transportowe – szansa czy zagrożenie?

 

 

Svitlana Strachowicz Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny

Svitlana Strachowicz, Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w różnych branżach, w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Od ponad 3 lat zajmuje się obsługą prawną grupy kapitałowej Logintrans Sp. z o. o. (System Trans.eu), ze szczególnym uwzględnieniem jej spółek zagranicznych z Europy Centralnej i Wschodniej. W tym czasie mocno związała się także z branżą transportową, obsługując setki spraw użytkowników Systemu Trans.eu. Dodatkowo pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

13.30 – 14.30

Lunch, rozmowy przy stanowiskach

 
14.30 – 15.00

Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne
Michał Sroczyński, Doradca podatkowy

Poznaj szczegóły wystąpienia
1) Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących;
2) Nierzetelne a puste faktury, karuzele vat – najczęściej identyfikowane błędy w branży TSL;
3) Ceny transferowe – nowe obowiązki pod kątem kontroli;
4) Audyt – czyli jak przygotować się do kontroli;

 

Michał Sroczyński – doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group.

Odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych przez organy podatkowe jak i skarbowe w ramach prowadzonych kontroli podatkowych (szczególnie w branży TSL), postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych.

15.00 – 15.30 Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie ładunku
Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Poznaj szczegóły wystąpienia

prelegenci-lukasz-chwalczuk-iuridicaŁukasz Chwalczuk,managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA

Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

Iuridica
15.30 – 15.50 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
15.50 – 16.20

Odszkodowanie za szkodę – komu je płacimy?
Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska, właściciel

Poznaj szczegóły wystąpienia
Spowodowanie szkody w towarze wiąże się z wypłaceniem odszkodowania. Nie zawsze jednak wiemy, komu takie odszkodowanie należy wypłacić. Co decyduje o tym, że w razie wystąpienia szkody przewoźnik musi pokryć szkodę? Kto jest uprawniony do odszkodowania z umów transportowych? Jak powinno być udokumentowane roszczenie? Co robić z razie otrzymania roszczenia od osoby nieuprawnionej? Jak postępować w przypadku niezasadnego potrącenia przewoźnego przez zleceniodawcę? Jaki wpływ ma uprawnienie do odszkodowania na wypłacanie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń?

 

Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska, właściciel

Ekspert z zakresu oceny ryzyka transportowego, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych. Od 15 lat zajmuje się obsługą podmiotów sektora TSL. Autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych, m.in. w czasopismach „TSLbiznes”, „Transport Manager” i „Transport i Spedycja” oraz na portalach transportowych Etransport.pl, LOG24.pl, TRANS.info i Forumtransportu.pl. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach branżowych.

16.20 – 16.50 Zmowa cenowa producentów ciężarówek – jak odzyskać swoje pieniądze?
Paweł Judek
Poznaj szczegóły wystąpienia
19 lipca 2016 r. Komisja Europejska nałożyła na producentów ciężarówek – MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF rekordową karę w wysokości prawie 3 miliardów euro za zmowę cenową w zakresie ustalania cen pojazdów. Postępowanie zakończono ugodowo, a większość z producentów, oprócz Scanii, przyznała się do winy. Kara nałożona przez Komisję Europejską daje podstawę dla każdego przewoźnika, który w latach 2007-2011 kupił pojazd od wymienionych wyżej producentów, do żądania odszkodowania.Podczas prezentacji dowiesz się:

 • Czy możesz starać się o uzyskanie odszkodowania?
 • Jakie są szanse na zwrot wartości zakupionych pojazdów?
 • Ile pieniędzy możesz odzyskać?
 • Dlaczego warto przystąpić do pozwu zbiorowego?
 
16.50 – 17.20

Dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów (case study i teoria)
Anna Zakrzewska, Redaktor naczelna portalu www.PrawoiLogistyka.pl
Marta Matuszewska, Z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl

Poznaj szczegóły wystąpienia

Jak chronić swój biznes?
Kto może dochodzić roszczeń z umowy przewozu towarów?
Przedawnienia roszczeń
Studium przypadku

Anna Zakrzewska

Z wykształcenia prawnik i politolog. Zawodowo związana z szeroko pojętym łańcuchem dostaw i branżą TSL oraz Trade Compliance. Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl. Wieloletni praktyk, konsultant w dziedzinie supply chain i compliance. Uczestnik licznych krajowych jak i międzynarodowych konferencji. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Autorka licznych artykułów specjalistycznych i współautorka publikacji o tematyce z prawa przewozowego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Specjalizuje się w obszarach merytorycznych:
• Trade Compliance;
• Compliance w transporcie;
• Podatki w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (WDT/WNT);
• Podatki od importu towarów;
• Obrót międzynarodowy z zagranicą.

 

Marta Matuszewska

Z-ca redaktora naczelnego i Project Manager portalu www.PrawoiLogistyka.pl. Radca prawny i dziennikarz, pracownik Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Szkoleniowiec, który biegle posługuje się językiem angielskim. Jako zwolennik nowoczesnych rozwiązań, współtwórca projektu iRadcowie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży.
Specjalizuje się w obszarach merytorycznych:
• Prawo przewozowe
• Prawo handlowe i gospodarcze;
• Prawo cywilne;
• Prawo pracy;

17.20 – 17.40 Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji
 

Plan konferencji może być wzbogacany o kolejne wystąpienia eksperckie.

Harmonogram godzinowy może ulec drobnym zmianom.

 

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy i przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia.

 

 

Odwiedź Strefę ekspercką i biznesową i skorzystaj z rabatów oraz ofert specjalnych dla uczestników Spotkań Transportowych.

 

 

Konferencja odbędzie się 6 października 2016 r. w Hotelu Poznański – ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń k. Poznania (tuż obok węzła A2 Luboń)

 

 

Partnerzy Spotkań Transportowych Edycja Wiosna 2020