Warszawa – 09.11.2017

 

Podczas Spotkań Transportowych jak zwykle przedstawimy najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki związane z aktualną sytuacją w transporcie drogowym oraz z nadchodzącymi zmianami. Nasi eksperci i praktycy bez zbędnego „politykowania” przedstawią ostatnie oraz nadchodzące zmiany w prawie i otoczeniu biznesowym. Wskażą też najlepsze i najbezpieczniejsze drogi do poradzenia sobie z aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami.

 

Podczas Spotkań Transportowych zajmiemy się tematami:

8.40 – 9.10 Rejestracja, poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach  
9.10 – 9.20 Rozpoczęcie i wprowadzenie  
9.20 – 9.40

Przewóz towarów wrażliwych – ostrożnie, przewoźniku!
Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów – kogo dotyczy, jak sobie z nią radzić, kogo może dotknąć niebawem?

Marek Kliś – Kancelaria Transportowa KOBEN

Poznaj szczegóły wystąpienia
Przewóz towarów wrażliwych pociąga za sobą szereg obowiązków, którym musi sprostać przewoźnik. Począwszy od rejestracji na platformie PUESC i wprowadzenia danych dotyczących każdorazowego przewozu towarów wrażliwych (m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia przewozu, numer rejestracyjny pojazdu), po przekazanie kierowcy numeru referencyjnego zgłoszenia. Kierowca natomiast winien odmówić przewozu towarów, w sytuacji gdy nie przekazano mu numeru referencyjnego zgłoszenia lub ilość i waga towaru jest niezgodna ze zgłoszeniem. Dodatkowo, przewoźnik obowiązany jest zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do rejestru w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem dokonywanego na terytorium kraju.

Towary objęte ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, to m.in.: susz tytoniowy; paliwa silnikowe i pochodne (także biodiesel); oleje roślinne; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony.

Prelekcja ma na celu omówienie nowych przepisów w przystępny i zrozumiały sposób oraz wskazanie przewoźnikom, czego powinni się wystrzegać przy podjęciu załadunku towarów wrażliwych?

 

Marek Kliś

Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego.Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 2006, odbywając staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a następnie studenckie praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego. Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży TSL, pozwoliła mu na nabycie doświadczenie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, a także prawa pracy. Jego pasją są przede wszystkim języki obce. Ukończył również studia filologiczne o specjalności: filologia hiszpańska. Biegle włada językiem angielskim, hiszpańskim i portugalskim oraz świadczy pomoc prawną w tych językach. Prowadzi także na uczelni wyższej zajęcia dla studentów kierunków filologicznych z zakresu podstaw prawa (w języku polskim oraz w języku hiszpańskim) oraz tłumaczenia tekstów prawniczych.

 

partnerzy_koben_logo-2
9.40 – 10.00 Kontrole skarbowe i podatkowe w firmach transportowych.
Patryk Abramowicz – Centrum Księgowości Transportowej
partnerzy_ckt_logo-1
10.00 – 10.20 Czy kierowca z Ukrainy legalnie zatrudniony w Polsce powinien otrzymać zaświadczenie A1?
Kamil Wolański, Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń
Poznaj szczegóły wystąpienia
Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega kierowca. W coraz większej ilości państw UE wskazane zaświadczenie wymagane jest podczas kontroli pracownika delegowanego, a jego brak skutkuje nałożeniem kary. Pomimo, że ZUS na swoich stronach potwierdza gotowość do wystawiania stosownych wniosków, w praktyce w wielu przypadkach pracodawcy otrzymują decyzje odmowne.

Kamil Wolański

Do jego głównych obowiązków należy reprezentacja klientów OCRK podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (dotychczas ponad 120 reprezentacji krajowych i zagranicznych). Przygotowuje projekty pism i wyjaśnień pokontrolnych. Klienci korzystają ponadto z jego merytorycznej pomocy w przypadku pozwów pracowniczych. Prowadzi szkolenia i wdrożenia pracowników firm transportowych współpracujących z OCRK. Komentarze eksperckie Kamila Wolańskiego można znaleźć na łamach ogólnopolskich dzienników takich jak Puls Biznesu,czy Dziennik Gazeta Prawna lub zobaczyć w telewizji internetowej, na portalach Interia.pl, Onet.pl lub Fakt.pl.

W 2016 roku przeszkolił ponad 500 przewoźników prowadzących działalność transportową oraz osób zarządzających transportem z zakresu płacy minimalnej w Europie.

viaon
10.20 – 10.30 Tankuj taniej z UTA! Jak w prosty sposób zaoszczędzić czas i pieniądze.
Piotr Kokosza
uta
10.30 – 10.50 Zabezpiecz swój biznes, swoją majątek i swoją rodzinę – czy jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna to najlepsze formy prowadzenia działalności transportowej w dzisiejszych czasach?
Łukasz Medaj – Kancelaria Transportowa LegalTrans

Poznaj szczegóły wystąpienia

Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie bardzo niebezpieczne z powodu bardzo wielu występujących obecnie ryzyk w branży transportowej. W szczególności problem upadłości dotyczy niewielkich rodzinnych firm transportowych bowiem egzekucja z majątku uderza bezpośrednio w majątek prywatny właściciela i jego rodziny. Jak się przed tym zabezpieczyć w bardzo prosty sposób, zostanie przedstawione podczas prelekcji w której zostają przedstawione najkorzystniejsze formy zabezpieczenia majątku poprzez zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.

Łukasz Medaj – Prawnik, Kancelarii Transportowej LEGALTRANS
Doktorant z zakresu prawa spółek handlowych na Wydziale Prawa, Administracji I Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego . Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał broniąc pracy pod tytułem ,,Umowa przewozu jako umowa o świadczenie usług transportowych – Contract of carriage as transportation services agreement” . Znawca branży Transport Spedycja Logistyka . Specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego. Jego pasją są dalekie wędrówki po górach, sporty siłowe oraz motoryzacja.

10.50 – 11.00 Nowe, bezpłatne dla przewoźników rozwiązanie IT w sektorze TSL.
Miłosz Królczyk, Manager Projektu
incracht
11.00 – 11.10 Unikalne rozwiązania – zwiększ swoje możliwości.
Mariusz Wójcik, Sales & Account Manager

Poznaj szczegóły wystąpienia
Zaawansowane funkcje w giełdzie transportowej Teleroute mogą wpłynąć w sposób znaczący na rozwój firmy transportowej lub spedycyjnej.

 

Automatyczne dopasowanie pojazdów i ładunków to korzyści dla wszystkich. Czy jesteś gotowy na kolejny krok?

 

teleroute
11.10 – 11.40 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
11.40 – 12.00 Płaca minimalna we Francji – praktyka kontroli i najnowsze zmiany
Karolina Wierzchowska – Transport France Representant
trans-francais
12.00 – 12.20 Opona w cyfrowej rzeczywistości. – studium przypadku.
Stanisław Rosół
continental
12.20 – 12.30

Ogumienie pod stałą kontrolą i jego wpływ na ekonomię jazdy i ekologię
Jerzy Piątek – Dyrektor Handlowy Drabpol

Poznaj szczegóły wystąpienia
Mijają prawie 4 lata odkąd Drabpol wprowadził na polski rynek systemy ciśnienia i temperatury w ogumieniu ContiPressureCheck (CPC). Obok wiedzy stricte marketingowej posiadamy, opartą o doświadczenie, wiedzę ekonomiczną pochodzącą od naszych zadowolonych klientów. Dzięki temu przedstawimy prezentację systemu CPC zapewniającemu użytkownikowi ograniczenie kosztów eksploatacji, zwiększenia bezpieczeństwa, a ponadto pozytywny wpływ na środowisko jak również terminowe dostawy towaru.

Jerzy Piątek
Związany z branżą automotive od przeszło 30. lat. Autorytet w branży automotive. Z firmą Drabpol związany od 2003 roku. Odpowiedzialny za wprowadzenie produktu CPC na rynek polski oraz stworzenie i rozbudowanie sieci serwisów partnerskich.

drabpol
12.30 – 12.40

Kancelaria Transportowo – Księgowa MaWo Group – twój partner w transporcie
Damian Bartnikowski – Manager Działu sprzedaży Mawo Group

Poznaj szczegóły wystąpienia
Głównym celem naszej działalności jest przede wszystkim możliwość dzielenia się swoją pasją oraz satysfakcja z osiąganych wspólnie z Państwem sukcesów. Motywacją jest siła i potencjał każdego z nas oraz szansa rozwinięcia go we właściwym kierunku. Wystarczy mały krok.
Od początku naszej aktywności jesteśmy ukierunkowani na kompleksowe wspieranie naszych klientów doskonale rozumiejąc, że nasz sukces zależy przede wszystkim od ich powodzenia. Profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług dały nam gwarancję stałego, stabilnego rozwoju oraz renomę dzięki której współpracujemy z klientami z całego kraju.
Pracujemy dla Firm z sektora małych i średnich Przedsiębiorstw jak również dla dużych spółek prawa handlowego.
Ponad dziesięć lat doświadczenia w skutecznym zmaganiu się z gąszczem ciągle zmieniających się norm prawnych, liczne szkolenia, sukcesy w walce o prawa naszych partnerów oraz grupa zadowolonych i lojalnych klientów, dają nam nie tylko poczucie satysfakcji, ale także wciąż motywują do dalszej pracy na rzecz wspólnych celów.
Kooperacja specjalistów z różnych dziedzin tworzy efekt synergii, co oznacza, że przy wspólnym działaniu umożliwiającym wykorzystanie tych samych możliwości można osiągnąć dużo więcej.
Nasz fachowy zespół każde problematyczne zagadnienie dotyczące prawa transportowego rozpatruje pod kątem prawnym, księgowym i podatkowym, eliminując mogące wystąpić ryzyka. Dzięki dogłębnej wiedzy i dotychczasowej praktyce udało nam się wypracować korzystne rozwiązania prawne w obsłudze firm transportowych.

 

mawo
12.40 – 13.10 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
13.10 – 13.30

Just in Time. Jak sprostać wyzwaniom stawianym przez konsumentów?
Radosław Groński, Marketing Manager

Poznaj szczegóły wystąpienia

Wymagania na rynku transportowym rosną. Z jednej strony liczy się precyzyjność i reżim dostaw, z drugiej elastyczność i szybka reakcja na zmieniającą się sytuację. Jak sprostać takim wyzwaniom, jakimi narzędziami się wspomagać, aby zadowolić konsumenta i osiągnąć biznesowy sukces?

13.30 – 13.40 Wystąpienie partnera – DAF Trucks DAF Trucks
13.40 – 13.50

Multi Service Tolls: Proste rozliczanie opłat drogowych. Maksymalizacja zysków.
Rafał Korzec – Account Manager

Poznaj szczegóły wystąpienia
  • Multi Service Tolls – opis firmy
  • Zasięg działalności oraz oferowane usługi/produkty
  • Platforma internetowa MyTolls
  • Korzyści ze współpracy z Multi Service Tolls

 

multi service tools
13.50 – 14.05 Zawód kierowca a bezpieczeństwo.
Kamil Korbuszewski, Dyrektor Działu Sprzedaży
Poznaj szczegóły wystąpienia

Według danych pochodzących z badania przeprowadzonego przez firmę INELO, aż 31 % polskich kierowców zawodowych czuje się zagrożonych podczas wykonywania swojej pracy. Medialne doniesienia dotyczące zamachów terrorystycznych wzmacniają te obawy i sprawiają, że pracownicy branży transportowej decydują się na przewożenie w samochodach służbowych dodatkowych środków ochronnych. W jakie rozwiązania wyposażają się kierowcy i co wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa, dowiecie się z tej prelekcji.

 

Kamil KorbuszewskiKamil Korbuszewski, Dyrektor Działu Sprzedaży
Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Praktyk, od 12 lat aktywny zawodowo w obszarach sprzedaży B2C i B2B oraz zarządzania sprzedażą. Obecnie na stanowisku Dyrektora Działu Sprzedaży w firmie INELO, w zakresie sprzedaży zaawansowanego systemu telematyki i monitoringu GPS marki GBOX. Wieloletnia obsługa firm działających w branży TSL, pozwoliła mu na zdobycie doświadczenia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych. Ekspert z zakresu telematyki oraz rozliczania czasu pracy kierowców, wypowiadający się na łamach i na potrzeby czasopism branżowych: Transport Manager, TSLbiznes, Truck&Business, TOP Logistyk.

viaon
14.05 – 14.20

Wpływ środków smarnych na obniżenie kosztów utrzymania flot pojazdów ciężarowych i dostawczych.
Jerzy Domaszczyński, CVL Sector Specialist Poland & EE Cluster, ExxonMobil Poland

Poznaj szczegóły wystąpienia
Według badania ExxonMobil, 40% fleet managerów wskazuje trudne warunki ekonomiczne i zmienność rynków jako dwa największe wyzwania biznesowe. Ich obawy budzi również rosnąca urbanizacja, ograniczenia w zakresie ładowności i wyższe normy poziomu hałasu. W obliczu tych wyzwań kontrola kosztów w firmie transportowej nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Podczas prezentacji dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy optymalizacji całkowitych kosztów posiadania floty i jaka jest w tym rola syntetycznych środków smarnych.

 

Jerzy Domaszczyński, CVL Sector Specialist Poland & EE Cluster, ExxonMobil Poland

W ExxonMobil od ponad 20 lat. Obecnie odpowiedzialny za sprzedaż środków smarnych Mobil do samochodów ciężarowych, dostawczych, taboru ciężkiego oraz innych maszyn drogowych i terenowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich. Wykształcenie inżynierskie oraz podyplomowe studia MBA pozwalają łączyć znajomość budowy maszyn i umiejętność doboru środków smarnych z nowoczesnymi metodami współpracy z partnerami handlowymi.

partnerzy_mobil_logo
14.20 – 14.40

Czas jazdy, przerw i odpoczynków oraz ich wpływ na rozliczenie ewidencji czasu pracy” – nieznane i problematyczne elementy analizy czasu jazdy, pracy i ich wpływ na rozliczenia wynagrodzeń.
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia
Omówimy obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przedstawimy przykładową ścieżka postępowania dla osób rozliczających czas jazdy i pracy w firmach. Jakie dane zgromadzić przed rozliczaniem, jak wprowadzić je do systemu komputerowego, na co zwrócić uwagę podczas wstępnej analizy danych, i co jest efektem wyliczeń, które należy archiwizować potem do kontroli ITD i PIP.

Mariusz Hendzel, Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL
Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

logo_itd-pip
14.40 – 15.00 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
15.00 – 15.20 Automatyczne rozliczane delegacji na terenie Unii Europejskiej.
Tachobus
tachobus
15.20 – 15.40

Rewolucja w transporcie drogowym 2018 – cztery filary.
Łukasz Chwalczuk – managing partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

Poznaj szczegóły wystąpienia
Co nowego czeka Ciebie i Twoją firmę w tematach: elektronicznego rejestru naruszeń transportowych, proporcjonalnego systemu kar, nowych wymagań odnośnie mocowania i zabezpieczenia ładunków oraz badań technicznych pojazdów. Nie prześpij tych zmian. Przygotuj się na nie już dziś.

Łukasz Chwalczuk,managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

partnerzy_iuridica_logo-2
15.40 – 16.00

Kontrola w firmie TSL.
mec. Mikołaj Duda – Mariański Group

Poznaj szczegóły wystąpienia

Mikołaj Duda – doradca podatkowy w Departamencie Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.
Posiada bogate doświadczenie w skomplikowanych sporach z organami podatkowymi w zakresie VAT oraz podatków dochodowych. Reprezentuje podatników, również z branży TSL przed organami podatkowymi w prowadzonych kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach celno-skarbowych, jak również w przed sądami administracyjnymi.

marianski
16.00 – 16.20 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
16.20 – 16.40

Skąd brać nowych kierowców? Jak zatrudniać kierowców-obcokrajowców, by mogli dla nas legalnie i bezpiecznie pracować?
Diana Ordon, Biuro Obsługi Transportu i Spedycji

Poznaj szczegóły wystąpienia

Coraz więcej firm transportowych chciałoby zatrudniać kierowców zza wschodniej granicy. Niestety w gąszczu przepisów nie łatwo jest się odnaleźć. Legalizacja zatrudnienia i pobytu musi być wykonana zgodnie z przepisami, aby firma transportowa mogła bezpiecznie funkcjonować i nie obawiać się kontroli w Europie.

Diana Ordon – Wieloletni trener i praktyk branży transportowej. Specjalista z zakresu rekrutacji, legalizacji zatrudnienia oraz czasu pracy kierowców.

partnerzy_botis_logo
16.40 – 16.50

Strefy ekologiczne w europejskich miastach. Jak realizować transport do/z takich miejsc, by nie narazić się na niepotrzebne problemy i kary?
Anna Widuch, Wspólnik Zarządzający kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Poznaj szczegóły wystąpienia

Anna Widuch, Wspólnik Zarządzający kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny z doświadczeniem biznesowym zdobytym w kancelariach prawnych i instytucjach finansowych (dom maklerski, autoryzowany doradca), przy obsłudze banków i funduszy inwestycyjnych, a także firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Od ponad 5 lat zajmuje się obsługą prawną grupy kapitałowej Logintrans Sp. z o.o. (Trans.eu), pozostając związana z branżą transportową i jej trudnościami. Wspólnik Zarządzający kancelarii prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k., Pełnomocnik/Audytor Wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2009 i ISO 28000:2007 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

partnerzy_translawyers_logo-2
16.50 – 17.00

Transport odpadów w UE – duże ryzyko, a może szansa na intratny biznes? Kary za nielegalny transport odpadów – czy zawsze wiesz, co wieziesz?
Anna Widuch, Wspólnik Zarządzający kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Poznaj szczegóły wystąpienia

Anna Widuch, Wspólnik Zarządzający kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny z doświadczeniem biznesowym zdobytym w kancelariach prawnych i instytucjach finansowych (dom maklerski, autoryzowany doradca), przy obsłudze banków i funduszy inwestycyjnych, a także firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Od ponad 5 lat zajmuje się obsługą prawną grupy kapitałowej Logintrans Sp. z o.o. (Trans.eu), pozostając związana z branżą transportową i jej trudnościami. Wspólnik Zarządzający kancelarii prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k., Pełnomocnik/Audytor Wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2009 i ISO 28000:2007 oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

partnerzy_translawyers_logo-2
17.00 – 17.20

Ubezpieczenie OCP – co można, a czego nie można ubezpieczyć?
Jerzy Różyk – CDS Odszkodowania

Poznaj szczegóły wystąpienia
Przedmiotem ubezpieczenia OCP jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Gdyby warunki ubezpieczenia zawierały tylko taki zapis, przewoźnik nie musiałby się martwić. Warunki OCP przewidują jednak ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Jakie ryzyka można, jakie trudno, a jakich nie można ubezpieczyć? Jak ocenić, jakie ryzyka trzeba ubezpieczyć? Na co zwracać uwagę przy kupowaniu polisy OCP?

Jerzy Różyk
Ponad 30 lat w branży ubezpieczeniowej, w tym 15 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL. Założyciel i właściciel kancelarii doradczej CDS. Specjalizuje się w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie przewozowym i ubezpieczeniach transportowych. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa przewozowego i transportowego oraz ubezpieczeń transportowych w czasopismach i portalach branżowych. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach transportowych. Członek założyciel powstałej w 2012 roku Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

partnerzy_cds_logo
17.20 – 17.30 Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji  

(Plan konferencji może być uzupełniany o dodatkowe wystąpienia eksperckie)

 

 

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy oraz przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia.

 

W Strefie załadowców spotkasz przedstawicieli firm produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz logistycznych, którzy poszukują przewoźników transportu drogowego do nawiązania współpracy. Przedstaw im swoją firmę i porozmawiaj o współpracy.

 

 

Konferencja odbędzie się 09.11.2017 r w Warszawskim Centrum EXPO XXI (podczas targów TransPoland 2017), ul. , Warszawa

 

 

Partnerzy Spotkań Transportowych Edycja Wiosna 2020