Wrocław – 17 października 2019

Podczas Spotkań Transportowych jak zwykle przedstawiamy najważniejsze informacje i praktyczne wskazówki związane z aktualną sytuacją w transporcie drogowym oraz z nadchodzącymi zmianami. Nasi eksperci i praktycy bez zbędnego „politykowania” przedstawią ostatnie oraz nadchodzące zmiany w prawie i otoczeniu biznesowym. Wskażą też najlepsze i najbezpieczniejsze drogi do poradzenia sobie z aktualnymi i nadchodzącymi wyzwaniami.

 

Osoby, które nie mogą wziąć całodziennego udziału zapraszamy w dowolnym momencie dnia (obowiązuje rejestracja).

 

8.40 – 9.00 Poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach, rejestracja
 
9.00 – 9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie  
9.10 – 9.30

Zmiany w zasadach pozasądowego i sądowego dochodzenia należności
Paweł Judek, Działyński i Judek – Spółka Partnerska Radców Prawnych

Poznaj szczegóły wystąpienia

W najbliższych tygodniach wejdą w życie istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe regulacje mogą istotnie wpłynąć na szanse korzystnego rozstrzygania sporów przez podmioty z branży TSL, więc dobrze jest już dziś się do nich przygotować.

 

Paweł Judek
Partner w kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych w Poznaniu. Autor ponad 100 artykułów prawniczych w prasie branżowej i periodykach naukowych. Współpracownik Institut du Droit International des Transports w Rouen (Instytut Międzynarodowego Prawa Transportowego) w zakresie tworzenia bazy międzynarodowego orzecznictwa z zakresu Konwencji CMR. Prowadzi blog poświęcony prawu transportowemu. Od wielu lat specjalizuje się w prawie transportowym i prowadzeniu sporów sądowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, szkoleniowiec.

Działynski&Judek
9.30 – 9.50

Oszustwa w transporcie – case study
Łukasz Chwalczuk – managing partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

Poznaj szczegóły wystąpienia

Podszywanie się pod legalnie działające firmy, podrabianie dokumentów rejestrowych, a także nieuprawniona zmiana miejsca rozładunku to podstawowe schematy współczesnych kradzieży ładunków. Jedynie szeroka wiedza oraz odpowiednie procedury pozwolą uniknąć wielomilionowych strat.

 

Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

Iuridica
9.50 – 10.00

Brexit – aktualne informacje
Karolina Goniowska – radca prawny w Kancelarii Transportowej KOBEN

Poznaj szczegóły wystąpienia

Proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej został zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 roku. Pomimo upływu wyznaczonego w referendum terminu, w dalszym ciągu nie ustalono szczegółowych zasad Brexitu. W przygotowanej prelekcji zostaną omówione najnowsze informacje dotyczące transportu drogowego.

 

Karolina Goniowska – radca prawny w Kancelarii Transportowej KOBEN, uzyskała wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo, a następnie ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców w Katowicach.

Posiada wielokierunkowe doświadczenie zdobyte podczas praktyk zawodowych i aplikacji radcowskiej w zakresie pomocy prawnej i reprezentacji na sali sądowej osób fizycznych i przedsiębiorstw. Podczas swojej kariery prawniczej brała udział w wielu sprawach związanych z prawem cywilnym, administracyjnym i gospodarczym.  Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej pomiotów gospodarczych, w tym z branży TSL.

10.00 – 10.20

Świat bez logistycznych wyzwań? Czy to możliwe w aktualnych dynamicznych warunkach rynkowych?
Marcin Kutzmann, Business Development w Timocom

Poznaj szczegóły wystąpienia

Nigdy wcześniej zmiany technologiczne nie były tak szybkie, rynek tak zmienny, a wymagania klientów tak wysokie. Mówi się, że transport, a w szerokim ujęciu logistyka, jest kołem zamachowym gospodarki. To sprawia, że stoi przed nim wiele wyzwań. Czy można je pokonać, usprawnić model działania, uprościć go, zautomatyzować, przyspieszyć? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszej prezentacji o logistyce bez wyzwań. Zapraszamy!

 

Marcin Kutzmann, Business Development
Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalizacja – Logistyka: Organizacja i Finanse. W 2011 roku dołączył do grona pracowników firmy D.A. Korbut – przedstawiciela TIMOCOM na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP. Jako osoba współtworząca dział Business Development odpowiada za wdrażanie, prowadzenie i rozwijanie nowych inicjatyw, a także współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

TimoCom
10.20 – 10.40

Dlaczego warto odwoływać się od kar nakładanych przez ITD?
Marcin Mączyński – ekspert ds. ITD

Poznaj szczegóły wystąpienia

Notujemy coraz więcej decyzji o nałożeniu kary za naruszenia, których albo w rzeczywistości nie było, albo powinien być dużo niższy jej wymiar. Przedstawione zostaną prawdziwe przypadki oraz podpowiedzi jak się uchronić przed niesłusznymi decyzjami ITD. Czy zapłacenie kary zawsze oznacza koniec postępowania? Praktyczne podejście do zagadnienia „odwołania od kar nakładanych przez ITD”. Od momentu wejścia w życie nowego taryfikatora polskie służby kontrolne nakładają coraz więcej kar, ale część z nich jest obarczona istotnymi wadami prawnymi.

– nie było naruszenia, a kara została nałożona? – to coraz częstszy przypadek, że płacimy za coś czego nie popełniliśmy
– rzeczywiście doszło do wykroczenia, ale innego niż wskazanego w decyzji? – oczywiście kara zawsze jest wyższa niż powinna
– czy po zapłaceniu kary kończą się nasze problemy?

 

Marcin Mączyński, Ekspert ds. ITD, pomaga oraz doradza Klientom, prowadzi szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej firm transportowych, sporządza odwołania od decyzji administracyjnych nałożonych przez ITD, reprezentuje przedsiębiorcę podczas kontroli.

SRW
10.40 – 11.10  Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
11.10 – 11.30

Co dalej z pakietem mobilności? – aktualny stan prac nad projektem i jego wpływ na polski transport
Mateusz Włoch, Ekspert INELO ds. rozwoju i szkoleń

Poznaj szczegóły wystąpienia

W ramach wystąpienia ekspert Grupy Inelo, Mateusz Włoch przedstawi stan prac nad pakietem mobilności ze szczególnym naciskiem na najważniejsze zmiany dotyczące dostępu do rynku, norm czasu jazdy i odpoczynku, nowych tachografów oraz delegowania kierowców. Prelegent wskaże też zagrożenia dla rodzimych przewoźników, płynące z wprowadzenia nowych przepisów w obecnej formie.

 

Mateusz Włoch, Ekspert INELO ds. rozwoju i szkoleń

Doświadczony trener, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Członek zespołu projektowego pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy INELO. Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans®. Autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej.

Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń, szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, szkoleń kierowców, szkoleń otwartych oraz warsztatów dla firm transportowych (ma na swoim koncie ponad 350 szkoleń i wdrożeń).

Viaon
11.30 – 11.40

Digitalizacja procesów w zarządzaniu flotami pojazdów
Michał Stanik, Direct Sales Manager w Webfleet Solutions

Poznaj szczegóły wystąpienia

 

Michał Stanik, Direct Sales Manager

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego, certyfikowany project manager. Od ponad 10 lat w branży ICT. Specjalizuje się w rozwiązaniach z dziedziny business intelligence w branży transportowej. Obecnie jako Dyrektor Działu Sprzedaży Bezpośredniej w Webfleet Solutions współpracuje z największymi klientami biznesowymi w Polsce i Europie, wspierając ich w implementacji nowoczesnych rozwiązań do zarządzania flotą i poprawie efektywności.

11.40 – 11.50

UTA – Twój partner w drodze
UTA

11.50 – 12.10

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy istotne dla przewoźników
Karolina Goniowska – radca prawny w Kancelarii Transportowej KOBEN

Poznaj szczegóły wystąpienia

Od 7 września 2019 r zaczęły obowiązywać nowe przepisy w prawie pracy dotyczące m.in. mobbingu, dyskryminacji, świadectw pracy oraz prawa do urlopu dla najbliższego członka rodziny. Kolejne zmiany Kodeksu pracy czekają nas 1 stycznia 2020r. W jaki sposób będą dokonywane wypłaty za godziny nadliczbowe, jak będzie ustalany dodatek stażowy i za wysługę?

Prelekcja ma na celu omówienie nowych przepisów w sposób zrozumiały i przystępny oraz wskazać właścicielom przedsiębiorstw transportowych jak przygotować się do zmian w przepisach prawnych.

 

Karolina Goniowska – radca prawny w Kancelarii Transportowej KOBEN, uzyskała wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo, a następnie ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców w Katowicach.

Posiada wielokierunkowe doświadczenie zdobyte podczas praktyk zawodowych i aplikacji radcowskiej w zakresie pomocy prawnej i reprezentacji na sali sądowej osób fizycznych i przedsiębiorstw. Podczas swojej kariery prawniczej brała udział w wielu sprawach związanych z prawem cywilnym, administracyjnym i gospodarczym.  Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej pomiotów gospodarczych, w tym z branży TSL.

12.10 – 12.20

Optymalizacja kosztów w firmie transportowej z wykorzystaniem olejów syntetycznych
Jerzy Domaszczyński, CVL Sector Specialist Poland & EE Cluster, ExxonMobil

Poznaj prelegenta

 

Jerzy Domaszczyński, CVL Sector Specialist Poland & EE Cluster, ExxonMobil

W ExxonMobil pracuje od ponad 20 lat. Obecnie odpowiedzialny za sprzedaż środków smarnych Mobil do pojazdów ciężarowych, dostawczych, taboru ciężkiego oraz innych maszyn drogowych i terenowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich. Wykształcenie inżynierskie oraz podyplomowe studia MBA pozwalają umiejętnie łączyć znajomość budowy maszyn i doboru środków smarnych z nowoczesnymi metodami współpracy z partnerami handlowymi.

12.20 – 12.30 Twój Partner w efektywnym zarządzaniu Transportem – OnTurtle
Anna Bronicka i Roksana Frączek, OnTurtle
Poznaj prelegentów
Anna Bronicka Roksana Frączek
12.30 – 12.45

Automatyczne przesyłanie danych – innowacyjne rozwiązania dla firm transportowych
Paweł Skupniewicz, Regionalny Manager Sprzedaży Grupy VIAON

Poznaj szczegóły wystąpienia

Prelegent przedstawi korzyści płynące z zastosowania w firmach transportowych innowacyjnych rozwiązań usprawniających codzienne funkcjonowanie firmy.

Viaon
12.45 – 13.20
Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach, bufet  
13:20 – 13:40

Rozliczanie ewidencji czasu pracy – błędy i różnice w wyliczaniu wynagrodzeń.
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia

Dlaczego rozlicznie czasu pracy może dawać różne wyniki, jak sprawdzić poprawność własnych rozliczeń, jak zakwalifikować dyspozycję, oczekiwanie, przerwy w pracy do składników wynagrodzenia. Kiedy oddawanie nadgodzin jest droższe niż bezpośrednio opłacenie ich w wynagrodzeniu. Praktyczny pokaz różnic wyliczeń dokonanych różnymi programami do rozliczania oraz w sposób „ręczny”.

 

Mariusz Hendzel,
Specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

ITD-PIP
13:40 – 13:45

Transparentność w dobie cyfryzacji transportu
Paulina Burawska, Specjalista Działu Handlowego ADAR

Poznaj szczegóły wystąpienia

Kogo w dzisiejszych czasach jest stać na grę w otwarte karty? Czy Twój Kontrahent jest gotów na transparentną współpracę? Odkryj potencjał drzemiący w rozwiązaniach technologicznych.

 

Paulina Burawska

Specjalista Działu Handlowego w firmie ADAR Sp. z o.o. Związana z branżą transportową od prawie 3 lat. Odpowiada za bezpośredni kontakt z partnerami biznesowymi firmy.

13:45 – 13:55

Wpływ podejmowanych decyzji na oszczędności w transporcie
Michał Noga, HOGS

Poznaj szczegóły wystąpienia

Czy w dzisiejszych czasach da się więcej zarobić na transporcie? Świadomość w skali podejmowanych decyzji, to klucz do uniknięcia strat.

Czy w dzisiejszych czasach da się więcej zarobić na transporcie? Świadomość w skali podejmowanych decyzji, to klucz do uniknięcia strat.

 

Michał Noga

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej. Współtwórca systemów TMS, inteligentnych rozwiązań transportowych. Odpowiada za: wdrażanie, wprowadzanie i prowadzenie nowych projektów, a także za współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

13:55 – 14:00 Zadowolony przewoźnik oszczędzający miesięcznie 6500 € – case study
Marek Puzinowski, Specjalista ds. Handlowych VAT Polska
Poznaj szczegóły wystąpienia

Prelegent przedstawi korzyści dla przewoźnika posiadającego 7 aut wykonującego transporty z Niemiec do Włoch z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie:

  • szybkiego zwrotu VAT z zagranicy do 10 dni ( 4600€ / miesiąc)
  • ubiegania się o zwrot akcyzy od ON
  • wdrożenia kart paliwowych C2A z atrakcyjnymi cenami ON. (1800€ / miesiąc oszczędności)
  • instalacji urządzeń do opłat drogowych Negoroad z innowacyjnym systemem przedpłaconym lub odroczonym terminem płatności i zniżkami do 13% ( 3000 € / rok oszczędności)
14:00 – 14:20

Przedsiębiorstwo w spadku – zarząd sukcesyjny jako forma prowadzenia działalności gospodarczej
Maciej Broński, Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

LegalTrans
14:20 – 14:30

Aktualny stan prawny dekretu Loi Macron we Francji oraz zmiany w procesie delegowania pracowników w systemie SIPSI
Transport Francais Representant

14.30 – 14.50 Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach  
14:50 – 15:10
Problemy z zatrudnianiem obcokrajowców ze wschodu
Translawyers
15:10 – 15.30

Z „zakręconą” polisą OCP łatwiej wypaść z zakrętu
Jerzy Różyk, CDS Odszkodowania

Poznaj szczegóły wystąpienia

Polisa OCP to nie chleb – nie kupuj jej w sklepie. Polisa za tysiąc złotych może kosztować o wiele więcej. Brak rażącego niedbalstwa w polisie OCP to rażące niedbalstwo. List przewozowy i polisa OCP – wspólny mianownik. Pojazdy wpisane do polisy – mina, która może dużo kosztować. Zakład ubezpieczeń to Twój przyjaciel, ale … do pewnego czasu.

 

Jerzy Różyk
Ponad 30 lat w branży ubezpieczeniowej, w tym 15 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL. Założyciel i właściciel kancelarii doradczej CDS. Specjalizuje się w diagnostyce ryzyka transportowego, prawie przewozowym i ubezpieczeniach transportowych.
Autor licznych artykułów z zakresu prawa przewozowego i transportowego oraz ubezpieczeń transportowych w czasopismach branżowych (m.in. „TSLbiznes”), oraz wielu portalach branżowych. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach transportowych.
Członek założyciel powstałej w 2012 roku Rady Niezależnych Ekspertów Transportu TRANSORA.

CDS
15:30 – 15.45

Kupujesz lub sprzedajesz pojazdy z rynku wtórnego – uważaj, by przez przypadek nie zostać paserem – case study
Łukasz Chwalczuk – managing partner w Kancelarii Prawnej Iuridica

Poznaj szczegóły wystąpienia

 

Przewoźnik kupił ciągnik siodłowy od swojego kolegi, którego znał wiele lat. Pojazd ten nie był jednak zarejestrowany na bezpośredniego sprzedawcę, a na belgijską firmę transportową od której polski pośrednik nabył pojazd kilka tygodni wcześniej. Po kilku miesiącach okazało się, że ciągnik ma wady prawne, w związku z czym przewoźnik został oskarżony o paserstwo oraz musiał oddać ciągnik – za który zapłacił. O tym jak prawidłowo sprawdzić i udokumentować zakup pojazdu dowiesz się z prelekcji.

 

Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

Iuridica
15.45
Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji, rozmowy przy stanowiskach  
15.50 -> Obiad dla uczestników  

Program konferencji może być wzbogacony o kolejne wystąpienia. Godziny wystąpień mogą ulec zmianom.

 

Strefa Ekspercka i biznesowa

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy oraz przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia. Ponad dwudziestu partnerów i ekspertów prezentuje swoje rozwiązania i usługi, tworząc swego rodzaju mini-targi branżowe. Strefa ekspercka i biznesowa pozostaje otwarta zarówno dla uczestników konferencji, jak i tych osób, którzy nie przewidują udziału w konferencji, a chcieliby wziąć udział tylko w mini-targach branżowych. Jedynym wymogiem jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa (formularzem na stronie internetowej, e-mailem lub telefonicznie).

W Strefie załadowców spotkasz przedstawicieli firm produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz logistycznych, którzy poszukują przewoźników transportu drogowego do nawiązania współpracy. Przedstaw im swoją firmę i porozmawiaj o współpracy.

 

 

Bezpłatny udział

Przewoźnikom i menedżerom transportu drogowego zapewniamy w pełni darmowy udział w konferencji (do 3 osób z firmy), wraz z całodniowym bufetem kawowym, przekąskami oraz lunchem. Każdy z uczestników otrzyma również pakiet konferencyjny, zawierający czasopisma TSL Biznes i Truck&Van, oraz materiały informacyjne partnerów i ekspertów.

 

UWAGA, nowe miejsce konferencji !!!
Konferencja odbędzie się 17 października 2019 r. w Novotel Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław

(parking hotelowy płatny, cena dla uczestników konferencji: 3 zł za godzinę)