Tej jesieni nasi partnerzy i eksperci przygotowali aktualne tematy, istotne dla efektywnego, bezpiecznego i zyskownego prowadzenia działalności transportowej.

Podczas Spotkań Transportowych zajmiemy się tematami:

 

8.30 – 8.50 Rejestracja, poranna kawa, rozmowy przy stanowiskach
 
8.50 – 9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie
 
9.10 – 09.40

Aktualny stan prawny w zakresie płac minimalnych na terenie całej Unii Europejskiej.
Karolina Wierzchowska, doktorant, prawnik, specjalista w dziedzinie prawa przewozowego

Poznaj szczegóły wystąpienia

 • Jakie są podstawowe formalności związane z delegowaniem pracowników?
 • Jakie są wymagane akta osobowe w pojeździe?
 • Wysokość sankcji karnych i administracyjnych.
 • Jak ustanowić przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorcy?
 • Co zalicza się do wynagrodzenia minimalnego?
 • Wynagrodzenia według wytycznych krajowych.
 • Czas pracy według wytycznych krajowych.

 

 

Karolina Wierzchowska, doktorant, prawnik, specjalista w dziedzinie prawa przewozowego

Karolina Wierzchowska doktorant, prawnik specjalizujący się w prawie przewozowym, Konwencji CMR, a także w postępowaniu administracyjnym. Od momentu wprowadzenia pierwszej płacy minimalnej uderzającej w polskich przewoźników szczegółowo zajmuje się tą problematyką, wspierając przedsiębiorców merytorycznie oraz pomagając niwelować negatywny wpływ tych uregulowań na działalność poszczególnych firm.

09.40 – 10.00

Jak skuteczniej pozyskiwać zlecenia na międzynarodowym rynku transportowym?
Marcin Kutzmann, Business Development

Poznaj szczegóły wystąpienia
Branża TSL jest niezwykle wymagająca. Cechuje ją konieczność eliminowania licznych trudności związanych czy to z unormowaniami prawnymi, czy kwestiami płynności finansowej, czy wreszcie szybkim pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych, ale przede wszystkim bardzo dużą konkurencją. Coraz trudniej jest pozyskać frachty, szczególnie takie, których stawka będzie przynajmniej zadowalająca. Prelekcja będzie zatem próbą odpowiedzi na dwa pytania.

1. Jak znaleźć frachty na korzystnych stawkach od wiarygodnego partnera?
2. Jak przekonać takiego partnera do współpracy?

 

 

Marcin Kutzmann
Business Development, TimoCom

Absolwent Wydziału Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, specjalizacja – Logistyka: Organizacja i Finanse. W 2011 roku dołączył do grona pracowników firmy D.A. Korbut – przedstawiciela TimoCom na Polskę, Kraje Bałtyckie i WNP. Jako osoba współtworząca dział Business Development odpowiada za wdrażanie, prowadzenie i rozwijanie nowych inicjatyw, a także współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami.

10.00 – 10.15

Zdalne odczyty kart kierowców oraz najlepsze sposoby rozliczania delegacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń w firmie Inelo

Poznaj szczegóły wystąpienia

Mateusz Włoch
Ekspert ds. rozwoju i szkoleń w firmie Inelo

Doświadczony trener, który potrzebne doświadczenie zdobywał pracując ramię w ramię z najlepszymi ekspertami w branży. Obecnie jest odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń w służbach kontrolnych, a także wdrożeń i szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Członek zespołu projektowego pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy Inelo.

10.15 – 10.25

Jak obniżyć podatek od środków transportowych
Bartosz Jaskólski, CIG Gmina Stara Kamienica

10.25 – 10.50

Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach

 
10.50 – 11.20

Zabezpieczenie majątku prywatnego poprzez przekształcenie jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe.

Łukasz Medaj – Prawnik, Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Poznaj szczegóły wystąpienia
Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie bardzo niebezpieczne z powodu bardzo wielu występujących obecnie ryzyk w branży transportowej. W szczególności problem upadłości dotyczy niewielkich rodzinnych firm transportowych bowiem egzekucja z majątku uderza bezpośrednio w majątek prywatny właściciela i jego rodziny. Jak się przed tym zabezpieczyć w bardzo prosty sposób, zostanie przedstawione podczas prelekcji w której zostają przedstawione najkorzystniejsze formy zabezpieczenia majątku poprzez zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.

 

 

Łukasz Medaj – Prawnik, Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Doktorant z zakresu prawa spółek handlowych na Wydziale Prawa, Administracji I Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego . Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał broniąc pracy pod tytułem ,,Umowa przewozu jako umowa o świadczenie usług transportowych – Contract of carriage as transportation services agreement” . Znawca branży Transport Spedycja Logistyka . Specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego . Jego pasją są dalekie wędrówki po górach, sporty siłowe oraz motoryzacja.

11.20 – 11.35

Innowacja w branży transportowej – automatyczne rozliczanie delegacji oraz ryczałtów za nocleg
Kamil Korbuszewski, Kierownik Sprzedaży GBOX

Poznaj szczegóły wystąpienia
Po wprowadzeniu Loi Macron (we Francji) czy Mi Log (w Niemczech) niejednokrotnie rozliczanie delegacji spędza przewoźnikom sen z powiek. Proces ręcznego rozliczania delegacji na podstawie informacji podanych przez kierowcę sprawia, że przedsiębiorca może wypłacić zawyżone bądź zaniżone stawki delegacji bądź ryczałtów. To z kolei może przełożyć się na:
• Roszczenia kierowców z tytułu niewłaściwie wypłaconych należności,
• Kontrole służb, mandaty i kary administracyjne,
• Postępowania sądowe,
• Nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.
W jaki sposób usprawnić ten proces opowie Kierownik Sprzedaży GBOX – Kamil Korbuszewski

 

Kamil Korbuszewski, Kierownik Sprzedaży GBOX

Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Praktyk, od 12 lat aktywny zawodowo w obszarach sprzedaży B2C i B2B i zarządzania sprzedażą. Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną i teleinformatyczną, aktualnie specjalizujący się w tematyce systemów telematycznych oraz rozliczaniu czasu pracy kierowców. Związany z INELO, jako Kierownik Działu Sprzedaży, oferującego zaawansowany system telematyczny GBOX Assist. Prywatnie mąż, ojciec dwóch synów, żeglujący w wolnych chwilach po śródlądziu.

11.35 – 11.45

Jedno urządzenie na całą Europę? – nowe rozwiązania w opłatach drogowych
Bartosz KIlma, Regionalny przedstawiciel UTA

Poznaj szczegóły wystąpienia
Prezentacja zarówno nowości jak i sprawdzonych rozwiązań w ofercie UTA ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do opłacania myta obsługujących kilka różnych systemów opłat w wielu krajach Europy. Przykładem jest nowe urządzenie Telepass EU do opłacania dróg nie tylko we Włoszech, ale w sumie w 6 krajach, w tym również w Polsce na autostradzie A4, a także BroBizz działający w całej Skandynawii, czy choćby UTA MultiBox umożliwiający zapłatę za myto w 4 różnych krajach, w tym m.in. na drogach w Belgii (system ViaPass).


11.45 – 11.55

Faktoring jako forma poprawy płynności i zwiększenia obrotów handlowych
Wioleta Wiśniewska, Ekspert ds. faktoringu

Poznaj szczegóły wystąpienia

Faktoring
– Pojęcie faktoringu
– Rodzaje faktoringu na polskim rynku
– Różnice między kredytem a faktoringiem


Faktoring         
– Dla kogo i co przedsiębiorstwo zyskuje
– Faktoring wierzytelnościowy
– Faktoring dłużny

 

Wioleta Wiśniewska, Ekspert ds. faktoringu
Ekspert ds. Faktoringu w Idea Money od 2015 roku. 10 lat doświadczenia w branży finansowej, specjalizacja – finansowanie transportu ciężkiego.

11.55 – 12.05

Eliminacja Ryzyka Kursowego dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Piotr Skop, AKCENTA

12.05 – 12.40

Przerwa kawowa, rozmowy przy stanowiskach

 
12.40 – 13.10

Utrata dobrej reputacji – postępowanie administracyjne w praktyce.
Marek Kliś, Radca Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o.

Poznaj szczegóły wystąpienia
Przedmiotem prelekcji będzie omówienie postępowania dotyczącego utraty dobrej reputacji w praktyce organów administracyjnych.


W szczególności zostaną poruszone kwestie utraty dobrej reputacji w kontekście nieproporcjonalnej reakcji za stwierdzone naruszenia, przy uwzględnieniu skali prowadzonych operacji transportowych, możliwości poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie oraz interesu społecznego kontynuacji działalności gospodarczej.

 

 

Marek Kliś
Radca Prawny Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o.

Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego.Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 2006, odbywając staż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a następnie studenckie praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego. Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży TSL, pozwoliła mu na nabycie doświadczenie w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, a także prawa pracy. Jego pasją są przede wszystkim języki obce. Ukończył również studia filologiczne o specjalności: filologia hiszpańska. Biegle włada językiem angielskim, hiszpańskim i portugalskim oraz świadczy pomoc prawną w tych językach. Prowadzi także na uczelni wyższej zajęcia dla studentów kierunków filologicznych z zakresu podstaw prawa (w języku polskim oraz w języku hiszpańskim) oraz tłumaczenia tekstów prawniczych.

13.10 – 13.40

Zlecenia po 8.09.2016 r.- rewolucja czy potrzeba rynku transportowego?
Svitlana Strachowicz Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny

Poznaj szczegóły wystąpienia
8.09.2016 weszła w życie rewolucyjna od strony prawnej zmiana w prawie cywilnym – wprowadzono dwie nowe formy czynności prawnych (a wiec i zawierania umów): dokumentową i elektroniczną. Jakie ma to znaczenie dla branży transportowej współpracującej w oparciu o maile i elektroniczne giełdy transportowe – szansa czy zagrożenie?

 

 

Svitlana Strachowicz Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny

Svitlana Strachowicz, Dyrektor Departamentu Prawa Transportowego w kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w różnych branżach, w tym jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych. Od ponad 3 lat zajmuje się obsługą prawną grupy kapitałowej Logintrans Sp. z o. o. (System Trans.eu), ze szczególnym uwzględnieniem jej spółek zagranicznych z Europy Centralnej i Wschodniej. W tym czasie mocno związała się także z branżą transportową, obsługując setki spraw użytkowników Systemu Trans.eu. Dodatkowo pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

13.40 – 14.10

Ciekawostki przepisowe Rozporządzenia 561/2006 czyli jak efektywniej wykorzystać czas pracy kierowcy
Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Poznaj szczegóły wystąpienia
Niestandardowe podejście do przepisów o czasie jazdy i odpoczynków, zwrócenie uwagi na niuanse w definicjach prawa, które czasem potrafią zmienić rozumienie samego przepisu. Podczas prelekcji zostaną wyjaśnione:
– definicja momentu wydłużenia czasu jazdy ponad 9 godzin
– mityczne definicje cykli pracy kierowcy i wymaganych odpoczynków
– praktyczne stosowanie przepisów o skróconym odpoczynku dziennym
– nietypowe wykorzystanie pracy 3 kierowców w 2 pojazdach

 

Mariusz Hendzel, specjalista ds. czasu pracy kierowców, właściciel Kancelarii ITD-PIP.PL

Od wielu lat pracuje jako trener i doradca dla kadr firm transportowych oraz kierowców transportu drogowego. Specjalizuje się w tematach dotyczących czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych, procedur kontrolnych, rozliczania wynagrodzeń oraz należności z tytułu podróży służbowych. Na co dzień w sposób praktyczny stosuje swoją wiedzę, świadcząc usługi rozliczania czasu pracy na potrzeby przedsiębiorstw oraz Sądów Pracy – to czyni go wiarygodnym na sali szkoleniowej. Są to w głównej mierze tematy analiz i rozliczania czasu pracy oraz opinie dotyczące przedstawianych wyników wyliczeń podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów PIP.

 

14.10 – 15.10

Lunch, rozmowy przy stanowiskach

 
15.10 – 15.40 Zmowa cenowa producentów ciężarówek – jak odzyskać swoje pieniądze?
Łukasz Chwalczuk, managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA
Poznaj szczegóły wystąpienia
19 lipca 2016 r. Komisja Europejska nałożyła na producentów ciężarówek – MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF rekordową karę w wysokości prawie 3 miliardów euro za zmowę cenową w zakresie ustalania cen pojazdów. Postępowanie zakończono ugodowo, a większość z producentów, oprócz Scanii, przyznała się do winy. Kara nałożona przez Komisję Europejską daje podstawę dla każdego przewoźnika, który w latach 2007-2011 kupił pojazd od wymienionych wyżej producentów, do żądania odszkodowania.Podczas prezentacji dowiesz się:

 • Czy możesz starać się o uzyskanie odszkodowania?
 • Jakie są szanse na zwrot wartości zakupionych pojazdów?
 • Ile pieniędzy możesz odzyskać?
 • Dlaczego warto przystąpić do pozwu zbiorowego?

prelegenci-lukasz-chwalczuk-iuridicaŁukasz Chwalczuk,managing partner w Kancelarii Prawnej IURIDICA

Prezes zarządu OSPTN, ESTA Transport Section Executive, finalista Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015. Uznany prelegent na wielu spotkaniach i konferencjach transportowych, doświadczony prawnik, autor wielu artykułów o tematyce transportowej.

Iuridica
15.40 – 16.10

Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne
Kacper Sołoniewicz, prawnik, doradca podatkowy

Poznaj szczegóły wystąpienia
1) Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących;
2) Nierzetelne a puste faktury, karuzele vat – najczęściej identyfikowane błędy w branży TSL;
3) Ceny transferowe – nowe obowiązki pod kątem kontroli;
4) Audyt – czyli jak przygotować się do kontroli;

.

16.10 – 16.40

Odszkodowanie za szkodę – komu je płacimy?
Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska, właściciel

Poznaj szczegóły wystąpienia
Spowodowanie szkody w towarze wiąże się z wypłaceniem odszkodowania. Nie zawsze jednak wiemy, komu takie odszkodowanie należy wypłacić. Co decyduje o tym, że w razie wystąpienia szkody przewoźnik musi pokryć szkodę? Kto jest uprawniony do odszkodowania z umów transportowych? Jak powinno być udokumentowane roszczenie? Co robić z razie otrzymania roszczenia od osoby nieuprawnionej? Jak postępować w przypadku niezasadnego potrącenia przewoźnego przez zleceniodawcę? Jaki wpływ ma uprawnienie do odszkodowania na wypłacanie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń?

 

 

Jerzy Różyk, CDS Kancelaria Brokerska, właściciel

Ekspert z zakresu oceny ryzyka transportowego, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych. Od 15 lat zajmuje się obsługą podmiotów sektora TSL. Autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych, m.in. w czasopismach „TSLbiznes”, „Transport Manager” i „Transport i Spedycja” oraz na portalach transportowych Etransport.pl, LOG24.pl, TRANS.info i Forumtransportu.pl. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, seminariach i szkoleniach branżowych.

16.40 – 16.50 Konkurs z nagrodami, zakończenie konferencji
 

 

Plan konferencji może być wzbogacany o kolejne wystąpienia eksperckie.

Harmonogram godzinowy może ulec drobnym zmianom.

 

Przez cały dzień do dyspozycji uczestników w Strefie eksperckiej i biznesowej pozostają prawnicy i przedstawiciele firm oferujących rozwiązania wspierające branżę transportową i zwiększające efektywność jej prowadzenia.

 

 

Odwiedź Strefę ekspercką i biznesową i skorzystaj z rabatów oraz ofert specjalnych dla uczestników Spotkań Transportowych.

 

 

Konferencja odbędzie się 27 października 2016 r. w Hotelu Novotel, ul. , Wrocław

 

Partnerzy Spotkań Transportowych Edycja Wiosna 2020